[ID:2-4163950][精]2018高考语文二轮复习小题精选精练 专题25 文言文+名篇名句+语言文字运用( ...
当前位置: 语文/高中语文/高考专区/二轮专题/专题其它资料
资料简介:
==================资料简介======================
一、(山东菏泽“七县一中”2018届期中考试)文言文阅读(本题共4小题,19分)
阅读下面的文言文,完成1~4题。
薛叔似,字象先,游太学,解褐国子录。初登对,论:“祖宗立国之初,除二税外,取民甚轻。自熙宁以来,赋日增而民困滋甚。”孝宗嘉纳,因曰:“朕在宫中如一僧。”叔似曰:“此非所望于陛下,当论功业如何。正使海内富庶如文、景,不过江左之文、景;法度修明如明、章,不过江左之明、章。陛下即位二十余年,国势未张,未免牵于苟安无事之说。”上默然。迁太常博士,上自除叔似左补阙。叔似论事,遂劾首相王淮去位。www-2-1-cnjy-com
属金主殂,叔似奏:“规模果定,则乘五单于争立之机;规模不存,则恐成五胡迭起之势。”光宗受禅,时传金使入界使名未正,叔似奏:“自寿皇一正匹敌之礼,金人常有南顾之虞,使名未正而遽受之,只以重其玩侮。”翼日复奏:“谋国者畏敌太过。”上奋然开纳。21*cnjy*com
权户部侍郎。初,丞相周必大请择侍从、台谏忠直者提举太史局,盖用神宗朝司马光与王安礼故事,遂命叔似提举。两浙民有身丁钱,叔似请于朝,遂蠲之。
时韩侂胄开边,除兵部尚书、宣抚使。叔似方乞给降官会分拨纲运募兵鬻马辟致僚佐而皇甫斌唐州之师已败矣遂劾斌南安军安置叔似料敌必侵光、黄,委总领陈谦按行五关,发鄂卒守三关。金果入寇,谦驻汉阳为江左节制。
================================================
压缩包内容:
25 文言文+名篇名句+语言文字运用-语文-学生版.doc
25 文言文+名篇名句+语言文字运用-语文-教师版.doc
展开
  • 试卷类型:二轮复习/专题资料
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:7.79M
语文精优课

下载与使用帮助